80. zbor Ginko Piešťany – Stránka Piešťanského skautského zboru.

Repairably – Projekt ktorého cieľom je svet lepšie opraviteľný.

Piešťanský okruh – Združenie občanov, ktorých snahou je zlepšiť život a verejné priestranstvo v ich meste.

Freemap – Najaktuálnejšie turistické a iné mapy tvorené slovenskou Open Street Map komunitou.

Locus – Skvelá outdoorová mapová aplikácia z obrovským množstvom funcií pre OS Android.

Toposcope Maker – Online program na vytváranie výhľadových ružíc.